Novinové články


Od té doby, co jim dovolím jen přesně odcitovat co řeknu a nemohou tam implantovat své názory a interpretovat mé (však špatně pochopené) názory, jejich zájem značně poklesl :-)))
Buďte svobodnými mysliteli!
Zbavte se televize, přestaňte poslouchat rádio a číst propagandu.
Stýkejte se se vznešenými lidmi a vyhýbejte se hlupákům.

Většinu novinářů nepovažuji za vznešené lidi.
Třeba mne právě Ty přesvědčíš o opaku :-)