Kulturní měsíčník březen

Kulturní měsíčník Březen 2010
Mladá Boleslav

POMÁHÁM LIDEM POROZUMNĚT
VLASTNÍMU TĚLU A MYSLI
Aneb rozhovor s Romanem Pavlišem (Yogaprema)
 
Roman Pavliš není Mladoboleslavským rodákem, do našeho města přijel vlastně teprve nedávno, a přesto už ho mnoho lidí zná, nebo navštěvuje jeho koutek očisty těla a mysli.
 
 Je to místo nabízející podporu na cestě kultivace potenciálů těla a mysli, místo prevence i terapie civilizačních nemocí, detoxikace orgánů, yogových a dechových cvičení, relaxace a meditace. Ačkoli je Romanovi teprve třicet let jeho životní zkušenosti mu může leckdo závidět. Studoval pod vedením světoznámých i světem zapomenutých mistrů, podnikl pěší poutě po Evropě, Asii i Africe, zakusil asketický život v extrémních podmínkách, procestoval poušťě i Himaláje, meditoval v jeskyních nebo v horách ve 4 000 metrech nad mořem a žil s klášterními mnichy různých náboženských tradic.
 
Líbila se mi jeho úvodní slova na internetových stránkách, proto vám je zprostředkuji.
 
YOGASHRAMA
Jste vítáni...
Nic z toho co sdílím, jsem nevymyslel a nepovažuji to za své. Je to jeden z pohledů na to, co je život, jaký je jeho smysl a jak ho naplnit. Vyberte si z toho, co chcete. Až příliš často však potřebujeme pravý opak toho, než co rádi slyšíme nebo upřednostňujeme...
 
Název tvého zařízení je složen ze slov yoga -  shrama. Pověz nám, co znamenají?
Shrama- úsilí, snahu o dosažení vědomí jednoty (celistvosti, yogy) vykořeněním sobeckých tendencí mysli. V určité úrovni vědomí, člověk přijme plnou zodpovědnost za své myšlenky a činy, přestane vnímat svoji odlišnost od ostatních tvorů a celé planety a stane se znovu její harmonickou součástí.
 
Jaké možnosti yogashrama nabízí, jaké má programy?
Pro mladé i staré, zdravé i nemocné, od uklízeče po počítačovou specialistku.
Soukromé i veřejné. Stále aktuální je jistě cvičení a zdravé dýchání. Kurzy Hatha yoga a Tajemství dechu a energie. Celoroční škola yogy. Stres management. Terapie chorob těla a mysli. Dietologie a obezitologie. Kontrola smyslů, emocí a mysli. Aktuálně s jarem mají lidé příležitost detoxikovat své těla a mysl od odpadních látek metabolismu a získaných jedů ze stravy, vody a vzduchu tradičními technikami Yogy a Ayurvedy. Každému vypracovávám očistný plán dle individuálních potřeb. 
 
V dubnu se chystáte na měsíční yoga-dobro-družství do Indie. Bude vůbec Yogashrama v té době v provozu? 
Od 9.4.2010 do 9.5.2010 bude zavřeno.
Někteří studenti odjíždí se mnou, jiní se budou věnovat samostudiu. Ostatně yogu se mohou naučit pouze yogou. Já jim pouze pomáhám vytvořit harmonický vztah s vlastním tělem a myslí.
 
Zajímalo by mě, jaké okolnosti tě přivedly na cestu k východní filosofii?
Žil jsem „pražským“ životem. Pracoval pro vládní catering a luxusní hotel. Věděl jsem, že nejsem šťastný a dlouho jsem neměl sílu si to připustit. Ztratil jsem vztah k vlastnímu tělu, možná jsem ho nikdy neměl... Mysl mne trápila a nerozuměl jsem jí. Ani lidé kolem mi nepřipadali spokojení a jejich život smysluplný. Ona se mi ta „západní“ filosofie zdála nějak- tak -prázdná. Je škoda něco vzdávat, když tomu člověk neporozumí ze všech stran. Místo sebevraždy jsem odjel do zahraničí. Od rána do noci se staral o zvířata, často seděl v lese, chodil po horách, sbíral bylinky, cvičil a po svém vnímal to, čemu jiní říkali přírodní zákony a jiní také Bůh. Tak a „TO“ mne opravdu zaujalo. Pak jsem procestoval bašty světových náboženství, abych si poslechl, co mi k „TOMU“ mají co říci ostatní.
 
Jak si se stal Guru?
Povinností dobrého žáka je učit ostatní. Gu-ruh. Gu je nevědomost, neschopnost vnímat jemnou podstatu hmotné reality. Ruh je ten, kdo to odstraňuje.
Ve své sobeckosti by mne ani nenapadlo se z jeskyně v přírodě, vracet do civilizovaného světa hluku. Guruji mne poslal zpět. Vždy vychytal moje největší slabosti a okamžitě mne tím konfrontoval.
 
Svou seberealizaci si začal studiem křesťanství a judaismu, poté islámu, budhismu a jiných náboženství. Které náboženství tě nejvíce ovlivnilo?
Seberealizaci předchází sebepoznání a o tom se v té době asi nedalo mluvit. Jednou jsem se vrátil do Čech a šel studovat pod Teologickou fakultu v Olomouci charitní a sociální činnost, abych se mohl stát aktivní součástí zahraničních misí. Pro hlubší pochopení Nového zákona jsem odjel studovat do Israele. Angažovaností do tamního konfliktu jsem se přiblížil muslimům. Zajímalo mne, proč se bráchové perou o to, jak se jmenuje jejich „tatík“ a o to jaká forma uctívání je lepší (jedině správná). Žil jsem poté v Egyptě, Turecku, Pakistánu a Íránu. Mezi buddhisty různých tradic v Mongolsku, Laosu, Thajsku, Číně a Tibetu. V Nepálu a Indii, ale také v Africe. Důležitý pro mne byl vztah k Bohu a ne forma jeho uctívání, a tak jsem se v každé zemi s přáteli modlil „pojejich“. Yoga je schopnost vnímat celistvost a jednotu. Vážím si všech náboženství, z každého mne ovlivnila jeho ryzí podstata.
  
Narodil si se v Pardubickém kraji a procestoval půlku světa, co tě přivedlo právě do Mladé Boleslavi?
Jel jsem navštívit mamku, přistěhovala se sem.
Napřed jsem si myslel, že obydlím nějakou poustevnu v horách.
Když jsem tady na každé ulici viděl ty zelené kříže lékáren, sportbary a hospody, proudy do země hledících, běžících od brány do Kauflandu, na pivko a k televizi...
Dost dobře jsem si neuměl představit prostředí, které by bylo větší konfrontací pro yogové hodnoty života.
Vize výzvy je pro mne první krok.
 
Jsi v Mladé Boleslavi asi tak rok, jestli se nemýlím. Jaké byly tvé začátky a jak Yogashrama funguje dnes?
Vrátil jsem se v pantoflích, indické zástěře, tričku, s kufrem knih a Himálajských bylin. Tady v MB jsem šel přímo na magistrát, pokoušel jsem se oslovit různá sdružení a organizace i přímo město samotné. Tudy cesta nevedla. Jinak se mi žilo, učilo a léčilo v Ásii, kde lidé dávají 10 procent ze svých příjmů na aktivity ve prospěch ostatních. Samozřejmě se tam tak učí zdarma. Až lidé ve své morálce a zodpovědnosti dorostou i tady, velmi rád se k tomu vrátím.
Město Mladá Boleslav podpořilo činnost Yogashrama na rok 2010 uděleným grantem, který mi umožní občanům nabídnout víkendy holistických aktivit zdarma. Pozvat zajímavé hosty a přiblížit vše široké veřejnosti. Sledujte Kulturní měsíčník a vývěsní plochy.
 
Ze tvých internetových stránkách jsem se dočetla úsloví: Světský život není volba, ale má dharma a sadhana. Vysvětlíš nám, co to znamená?
Dharma má mnoho více nebo méně hlubokých významů, v tomto kontextu je asi ideální překlad morální povinnost. Sadhana znamená vše, co člověk vědomě a systematicky dělá pro svůj duchovní růst. Život v civilizaci a se ženou je skutečnou konfrontací „egouška“.
 
A poslední otázka je trochu filosofická. Jestli jsi našel na své dosavadní životní pouti smysl života?
Jeden Tibetský láma mi pravil:
„Každý může ihned cokoli změnit, taky to může udělat zítra nebo příští život.
Nikdo z nás ale neví, co přijde dříve...“
 
K tomu, na co se mne ptáte, vede meditace, ta je vrcholem yogy. Mimo kauzalitu, čas a prostor. Toto instantně vysvětlovat se mi zdá nesmyslným...