Nabídka zprostředkovatelům

Uspořádej pro své okolí seminář, workshop, přednášku.
Prohlub své znalosti Yogy, detoxikace organismu, Terapie těla a mysli, Ayurvedy, Afrického bubnování apod...

Za Tvé služby Ti náleží 50 procent Lakshmi (peněz).

Ke každému semináři jsou skripta. Program je teoretický i praktický.
Mohu vytvořit různé variace pro naprosté začátečníky i pro zkušené sadhaka.
Tyto programy jsou orientační.
 
Jeden den by měl mít osm vyučovacích hodin a více, v případě pobytu přes noc.
Pro bližší informace, různé další možnosti a kombinace mne kontektujte:  723 754 588  nebo info@yogashrama.cz
Informace o činnosti Yogashrama, osobní profil, fotky apod. www.yogashrama.cz
 
Přednášky a semináře různých témat např:
Morálka duchovního života
Strava těla a mysli
Vyhladovávání a urinoterapie
Prenatal a postnatal yoga
Shatkarma a detoxikace organismu
Tajemství dechu a energie
Relaxace a stress management
Pranayama
Yoga Darshana, Samkhya, Vedanta, Tantra
Bandha a Mudra
Mantra yoga, japa, kirtana, nada
Laya Yoga, Kundalini Tantra, Kriya Yoga, Swara Yoga
Tajemství meditace
Terapie onemocnění těla a mysli Yogou a Ayurvedou
Yoga sutra s komentářem
Hatha Yoga Pradipika s komentářem
Bhagavad Gita s komentářem
Systematické studium Advaita Vedanta

Africké bubnování
Teambulding
Aktivity s dětmi, seniory, handicapovanými...


Příkladný Program:

1/Detoxikace těla tradičními technikami Yogy a Ayurvedy
Shatkarma
Detoxikace trávicího traktu, kloubů, jater a žlučníku, ledvin, srdce a plic, krve, lymfy a kůže
(dietologie, sestavy cvičení, dechové techniky, relaxace, meditace, byliny)
Cvičení např. Aktivace metabolismu, endokrinních žláz a ohně Manipury (trávení). Zpevnění vnitřní břišní stěny.
Sattvická strava a životní styl
Himalájské byliny
Vyhladovávání
Amaroli (urinoterapie)
Yoga Nidra- řízená relaxace
Satsanga- prostor pro sdílení otázek a odpovědí
 
Pokud je seminář na jeden den např. 9:00-18:00
Stihneme pouze Detoxikaci trávicího traktu, Shatkarma bude jen ukázána, ostatní dle času a zájmu
Pokud bude program na dva dny: 
Vysvětlím detoxikaci celého těla, sadhaka mohou praktikovat různé Shatkarma, přidáme večerní program mantra, kirtana, satsanga, ranní meditace, tradiční Surya Namaskara (mantra+chakra Shuddhi) a další dle jejich zájmu.
 
2/Základní filosofie Yogy, tajemství dechu pro začátečníky,
stress management a relaxace
Vaidika a Avaidika Darshana – filosofické směry Indie
Purusha Artha – lidské úsilí k naplnění smyslu života
Ashrama Dharma – životní etapy duchovního života
Varna Dharma – lidé rozdílných úrovní vědomí a jejich povinnosti ke společnosti
Yoga Marga – Karma, Jnana, Hatha, Raja, Mantra, Laya
Tradiční Astanga Yoga- na základě Yoga Sutra od Maharishi Patanjali
Prana, Chakra, Nadi, Prana Nigraha, Kumbhaka, Pranayama
Přípravné techniky – uvolnění napětí, soustředěnost a citlivost, Hasta Mudra Pranayama
Zdravý dech- dílčí dech, kompletní dech, Samavita, Viloma, Samavritti, Antar a Bahir Kumbhaka
Změna Swara- Jala Neti, Padadhirasana, Anuloma Viloma, Yoga Danda
Nadi Shodhana
Yoga Nidra
Cvičební sestavy: Uvolnění energetických toků, uvolnění energetických bloků, posílení hrudníku a plic, odstranění napětí a stresu
Tento program se dá povrchněji pro začátečníky zvládnout za jeden den, nebo pro pokročilejší s hlubším rozměrem za dny dva. Večerní, noční a ranní program dle domluvy.
 
3/Samkhya, Vedanta, Pranayama, Mudra, Bandha
Samkhya
Prakriti, Purusha    - síla manifestace a totální vědomí
Guna, Karyakaranavada, Satkaryavada   - energie hmoty, teorie následku a příčiny, teorie předexistenčního následku v příčině
Indriya -smysly, Jnanendriya- rozpoznávací, Karmendriya- akční
Antah Karana     -vnitřní instrument mentálního aparátu, funkce mysly
Teorie manifestace         - teorie vzniku hmoty
Tanmatra, Mahabhootah             - elementární potenciál a hrubé elementy
Vedanta
Sadhana Chatushtaya    - osobnostní předpoklady připraveného aspiranta duchovního poznání
Sharira Traya      - hrubá, jemná a kauzální úroveň těla
Avasta Traya      - stavy mysli- bdělá, snivá a spící
Pancha Kosha    – úrovně překrytí uvědomění si ryzí podstaty lidského života
Atma                     - ryzí podstata lidského života (božský potenciál)
Jagat, Jiva, Ishwara          - vesmír a svět, individuální vědomí, Bůh
Maya                     - manifestační síla totálního zdroje
Panchikarana     - proces zhmotnění elementárního potenciálu
Karma (Sanchitta, Prarabdha, Aagami) -                zákon karmy
Jivanmukta         - osvícený jedinec oproštěný od individuální vize reality, sjednocenec
Bandha a Granthi
Jalandhara, Uddiyana, Moola, Maha
Uzavírání energie v příslušné části a směřování celého potenciálu k probuzení latentních sil.
Mudra
Hasta Mudra      -psychická gesta rukou
Mana Mudra      - mentální psychická gesta
Kaya Mudra        - celým tělem
Bandha Mudra - kombinace mudra a bandha
Adhara Mudra   - gesta perineálního svalstva
Pranayama
Tradiční techniky v různých kombinacích, stupních náročnosti, Antar Kumbhaka, Bahir Kumbhaka, Mudra, Bandha Nadi Shodhana, Sheetali, Sheetkari, Kaki, Ujjayi, Bhramari, Swana, Bhastrika, Kapalbhati, Surya Bheda, Moorchna
 
Program vhodný pro absolventy předchozího semináře Základní filosofie Yogy, tajemství dechu atd...
nebo pro pokročilé yoga sadhaka s upřímnou disciplinovanou snahou kultivace těla a mysli
 
Program možný i na jeden den.
Vhodnější je ale více dní pohromadě nebo odděleně domácí praxí.
Program obsahuje tradiční přístup, disciplínu, mantry, asana pro pokročilé.
Není vhodný pro úplné začátečníky.
 
4/Tajemství meditace a zvukové vibrace, mantra, kirtana, nada yoga
 
Předmeditační asana
Meditační asana
Uvolnění energetických bloků
Terapie zatuhlosti páteře
 
Pomůcky k meditaci
Mantra                        -typy, výslovnost, využití- Gayatri, Mahamritunjaya, Bhojan, Shanti mantry apod...
Mala                            -typy, využití, vyzkoušení
Psychický symbol
Ishta Devata
Yantra a Mandala
 
Japa
Pratyahara
Ajapa Japa
Yoga Nidra
Trataka
Antar Mouna
Dharana
Tradiční yogové a tantrické Dharany, Dharany z Upanishad
Kaya Sthairyam, Chakra Shuddhi, Ajapa Dharana, Trataka
Bahyakasha, Antarakasha, Chidakasha, Ajna Chakra, Hridayakasha, Daharakasha, Laya, Vyoma Panchaka, Nadanusandhana
 
Nada Yoga
Pranava – Aumkara mantra – AUM
Zpívání Kirtana
 
Program možný na jeden den. Vhodný pro aspiranty s vážným zájmem o meditaci.
Každá technika má několik úrovní, které by měl sadhaka praktikovat, až po dokonalém ovládnutí předchozího stupně.
 
5/ Laya Yoga, Kundalini Tantra, Kriya Yoga, Swara Yoga
Kosha, Prana, Nadi, Chakra, Kundalini, Guna, Swara, Mantra, Yantra, Mandala atd...
Tantra – Vama/ Dakshina marga
 
Techniky na pročištění, aktivaci a optimalizaci jednotlivých energetických center- chaker.
Pokročilá hatha, mudry, bandhy a pranayama
 
Tantrické meditace:
Japa yoga, Prana shuddhi, Anuloma Viloma, Chakra Shuddhi (Mantra Siddhi), Ajapa Dharana, Yoga Nidra, Antar Mouna, Chidakasha Dharana, Trataka, Prana Vidya, Kundalini Kriya, Pancha tattwa sadhana
 
Kriya yoga:
Viparita Karani, Chakra Anusandhana, Nada Sanchalana, Pawan Sanchalana, Shabda Sanchalana, Maha Mudra, Maha Bheda Mudra, Manduki Mudra, Tadan Kriya, Naumukhi Mudra, Shakti Chalini, Shambhavi, Amrit Pan, Chakra Bhedan, Sushumna Darshana, Prana Ahuti, Utthan, Swaroopa Darshana, Linga Sanchalana, Dhyana
 
Program vhodný pro pokročilé sadhaka hatha yogy a raja yogy.