MANTRY

Mantra

Mananát - myšlení - otroctví mysli
Trajaté - osvobodit, vymanit se

Hmotný i nehmotný svět je interakce specifických frekvencí, vibrací.
Mysl a hlasivky vytváří frekvence. Mantra je vibrace specifického účinku.
Invokuje vnitřní latentní potenciál a ovlivňuje hmotný i nehmotný svět.

Dnes se ve vědě hovoří o kvantu, mezi Náthy se mu říká Sabad.
Sabad také znamená zaklínadlo.
Yoga maya je magie.
Náboženství mantry vykastrovaly do motliteb.
Každá mantra má svoji Yantru.
Mentální frekvence má svoji hmotnou manifestaci.
Yantry tvoří tajnou geometrii světa.

 Elementy manifestují v různých tvarech:
Země                    čtverec
Voda                     půlměsíc             (jako úsměv)
Oheň                    trojúhelník
Vzduch                 hexagram           (šestiúhelník)
Prostor                 kruh

Nahlas                                Vaikhari
S pohybem rtů                    Upanšu
Mentálně                            Manasic

Bija mantry jsou kořenové frekvence, slabiky tvořící Sabad.
Zvuky jako Hrajm, Gam, Dung, Hrím, Krím, Šrím apod.

Nejznámější delší mantry:

Aum mani pedme hum, Aum Namah Shivaj, Hari Aum

Nejpouživanější Náthská : Šivgorakh

Mantry invokujeme:
ráno po tiché meditaci
před jídlem
události - úplněk, obětní obřad, slavnost
večer před tichou meditací

ÓM
ŠIV-GORAKH
ÓM SAHA NÁU VAVATU
ÓM ASATÓ MÁ SAT GAMAJA
SARVÉŠÁM SVASTI BHAVATU
GAYATRI 
MAHAMRITUNDŽÁJA
ÓM PŮRNAMADAH PŮRNAMIDAM

SAT GAMÓ ÁDÉŠ
TVAMÉVA MÁTA ČAPITÁ TVAMÉVA
GURU BRAHMA
NATH ÁRTY