Semináře a přednášky

Na základě pozvání přijedu kamkoliv.
Rád kombinuji teorii s praxí, ale bude-li to nutné,
můžeme zůstat u slov...
Podrobnosti o jednotlivých tématech pošlu na žádost.
Od 1hodiny po neomezeně dlouhé pobytové programy.

Základní nabídka témat teoretické výuky:

 • Historie yogy
 • Původní učení nesektariánské yogy
 • Yoga divotvorných Náthů původců tradice
 • Přínos yogy pro člověka 21.století
 • Morálka a zodpovědnost vědomého života
 • Řízená očista organismu technikami Shatkarma
 • Terapie těla a mysli yogovými technikami
 • Rozdíl mezi gymnastikou a yogou
 • Tajemství dechu a energie
 • Pranayama
 • Systém relaxačních technik
 • Láska x soucit x lítost; chtění x lpění; pocit x emoce
 • Tělo x mysl x srdce - vztah, funkce, ovládnutí
 • Celibát x sexualita
 • Ideál lidského života, smysl a naplnění
 • Fáze lidského života a jejich smysl
 • Praktická yoga psychologie
 • Tantra, Kundalini, Čakry, Bindu, Amrit, Urdhvareta
 • Mudra, Bandha, Kriya
 • Prana, Nadi, Prana Nigraha, Prana Ayama
 • Vayragya, Tapasya, Tyaga
 • Systém meditačních technik. Meditace.
 • Satsanga - tradiční forma otázka-odpověď
 • Jiné téma dle domluvy

Témata lze libovolně kombinovat.
Úroveň odbornosti dle znalostí a zkušeností cílové skupiny.
K jednotlivým tématům mohu vypracovat skripta.