Tvaméva máta, čapitá tvaméva

Tvaméva Mátá Ča Pitá Tvaméva
Tvaméva Bandhu Sčasakhá Tvaméva
Tvaméva Vidjá Drávinam Tvaméva
Tvaméva Sárvam Mama Déva Déva
Tvaméva Sárvam Mama Déva Déva

Jsi moje máma, můj táta
Jsi můj blízký, můj přítel
Jsi moje moudrost a vše co mám
Jsi vším, lůno všeho.
Jsi vším, lůno všeho.