Gurukula

Šiva Samhita 3:11

“Pouze znalost získaná od Guru, z jeho úst,
je mocná a užitečná.

Jinak nebude mít plody, bude slabá a velmi bolestná!”

Gorakh Sabadi (rčení Gorakhnátha)

„Ten, kdo má hlubší vhled do Reality je Guru,
ten s menším Čéla“ 
 

Typy učedníků:
Dhéla              plný utrpení, hledá stabilizaci, úlevu                        jako mokré dřevo, jak kámen

Théla              sebestředný, sobecký, chtivý, pochybovačný                        jako suché dřevo, jak vozík

Čéla               upřímně hledající, plný otázek, pokorný                        jako papír, jak nohsled

Předpoklady:
1/Samarpan     oddanost
2/Sadhana       usilovná píle
3/Seva             služba
4/Svadhyaja    sebe studium
5/Satsanga      život v blízkosti Gurua 

Typy Guruů:  Gu – slabost, neřest;  Ru – odejmout 
Vidvan                       znalec, teoretik, filosof
Yogi                           znalec, praktik, kultivátor
Tantrika                     moc nad tělem a myslí svým i ostatních
Brahmanishta            sjednocení s makrokosmem

Stupně růstu duchovního vědomí
Muda- Tamas
Zatemněná mysl, neschopnost vnímat realitu, odpor, pasivita, ignorance, nezodpovědnost, nedůslednost.
Khipta - Radžas
Nestálá mysl, projekce subjektivní reality, těkavost, neuspokojitelnost.
Vikšipata - Radžosatva- satvoradža
Vyrušená mysl. Touha po změně, boj se slabostmi a neřestmi. Podléhání mentálnímu rámci.
Ekagrata - Satva      
Soustředěná tichá mysl. Zaujetí vnitřní realitou – mikrokosmem těla a mysli
Nirodha - Nirguna   
Prázdná mysl. Sjednocení mikrokosmu s makrokosmem.

Podmínky k iniciaci jsou zcela individuální.
Stanoví je Guru.

Může se jednat na příklad o:
dočasné změny jako půst, nemluvit, celibát,
služba Guruovi či společnosti,
změny ve stravování či životním stylu, různé konfrontace slabostí…
Teprve, když je Guru spokojený, uvolí k iniciaci, ne dříve.
Získat iniciaci je náročné a mnozí selžou...

1/  Čoti (malá) Dykša (iniciace)
a/ Grihast         rodině společensky žijící
b/ Sanjás         asketicky žijící

Náma               -  Nátské jméno, příslušnost k původní tradici
Panth               -  členství v kultu
Parampara       -  linie Guruů, karmické spojení s předky
Mantra             -  osobní mantra
Sádhana          -  kultivační program těla a mysli
Dženevů          -  náthský amulet s píšťalkou (nád)
Oholení            -  u Grihastů to může být i jen pramen vlasů
Vibhuti              - očistné pomazání popelem od minulosti
Havan              - očistný obětní obřad ohněm
Ašrám              - domovský Ašrám v Dolní Čermné
Séva                - služba
Dána               - dobrovolné příspěvky
Vidya               - teorie vhledu
Titul                 - Aughar Pir + jméno + Náth

pravidla:
Nenosit a neužívat zbraně.
Pokorně snášet příkoří.

u asketů:
Neženit se.
Nepracovat za úplatu.
Zříkat se všeho, nic nevlastnit.
Tradičně se toulat a  žít z milodarů, nebo v Ašrámech.

2/ Khán Číra (řezání uší) Dykša
21-40 dní přísné bolestivé askeze
Darshana        - zkušenost makrokosmu

Ganga Dželi    - rituální představení společnosti
Titul                 - Yogi
Guru                - oprávnění učit