Guruové a aspiranti

Šiva Samhita 3:11
“Pouze znalost získaná od Guru, z jeho úst, je mocná a užitečná.
Jinak nebude mít plody, bude slabá a bolestná!”

 Gorakh Sabadi (Nátské rčení)
„Ten, kdo má hlubší vhled do Reality je Guru, ten s menším vhledem Čéla“ 

Gu – disharmonie, slabost, neřest, tampická a nekultivovaně rajasická přirozenost
Ru – odejmout, odstranit, zbavit

Guru ve svém mikrokosmu zná své tělo a mysl tak dokonale, že v něm vidí veškerý potenciál jiných těl a myslí a uvědomuje si všechny varianty možných disharmonií. Zná techniky yogy tak dobře, že ví, kterou na co použít, kam to povede a proč. Podle stavu aspiranta ví, které techniky povedou k harmonizaci jeho/její osobnosti. Čím je Guru zkušenější, tím může přijmout pokročilejšího nebo narušenějšího aspiranta. Čím je aspirant pokročilejší, tím je těžší najít kvalifikovaného Gurua. Je dobré mít jednoho Gurua, dokud zcela nevyčerpáte jeho potenciál Vás učit. Neměli byste svého Gurua opustit, dokud jste nedosáhli mistrovství v tom, co Vás učí. Dříve nebo později budete svého Gurua nenávidět. Záleží na , zda jste ho/ji  dokázali opravdu milovat, pokud ano ovládnete mysl, pokud ne, mysl najde mnoho důvodů, proč není dost dobrý/á.

1/ fáze výuky je příjemná, využívá dispozice žáka a posiluje vzájemný, přátelský vztah s Guruem.Teprve po dostatečně zřetelných změnách, kdy žák získá pokoru a respekt se dá postoupit.

2/ začíná první iniciací (Chotti Diksha). Poté je žák nepříjemně konfrontován svými slabostmi a veden k transformaci své osobnosti. Guru dává pozor, aby hrnec nepřetekl, ale aby byl stále plný…Tato fáze trvá až do velmi pokročilého ovládnutí těla a mysli. V této fázi je nutné, aby žák začal učit a měl svoje žáky a konfrontaci s tím spojenou.

3/ začíná druhou iniciací (Khan Chira Diksha). Poté Guru ukáže všechny své slabosti, nebo je hraje a zkouší žákovu loajálnost. Tady odpadávají i Ti velmi pokročilí. Potom se žákovi zcela uvolní opratě a on nachází improvizovanou kreativitou svoji vlastní yogovou cestu.

4/ Guru předá všechno svoje vědění, ašrám, ale také zodpovědnost za tradici svému žáku a už nemá žádné povinnosti. Žák má povinnost se o něho do smrti starat.

Žák nesmí imitovat Gurua.
Povinností Gurua je připravit žáka tak, aby jej žák překonal.

Yoga disponuje širokou řadou technik a každý další zkušený yogi nachází svoje.
Yoga je nedělitelná (Abheda).  
Najdi Gurua, ovládni tělo a mysl a nauč se meditovat!

Dělení yogy (Bhakti, Gyana, Karma atd.) je jen masturbace mysli a vede do projekcí zkušenosti.

Moderní formy jógových cvičení jsou převážně gymnastika, mohou být dobrou přípravou na yogu, vedou k dobrému pocitu a lepšímu zdraví, ale většinou vedou i k závislosti na cvičení a narušení nervové soustavy. V sebeuspokojení se málokdo odhodlá pokračovat.

Typy aspirantů:
Árta                plný utrpení, hledá stabilizaci, úlevu                    
                       jak mokré dřevo, jak kámen (dhéla)
Artharti          sebestředný, sobecký, chtivý, pochybovačný   
                      jak suché dřevo, jak vozík (théla)
Džignasu       hledající, plný otázek, pokorný                             
                      jak papír, jak nohsled (čéla)
Mumukšu      toužící po svobodě a dokonalosti                       
                     jak petrolej, aspirant pravdy (acharya)

Předpoklady:
1/Samarpan        oddanost
2/Sadhana          usilovná píle
3/Seva                služba učiteli, ašrámu
4/Svadhyaja        sebe studium, upřímnost
5/Satsanga         otevřenost se učit bez předsudků a posuzování

 

Typy Guruů:
Vidvan                       znalec, teoretik, filosof, učí teorii, ale neumí tak žít
Yogi                           znalec, praktik, mistr vlastního těla a mysli
                                  vyhýbá se kontaktů s lidmi, nechce se karmicky zaplést
Tantrika                     vhled do reality, znalost všech těl a myslí
                                 rozumí kauzalitě karmy, ideální učitel
Brahmanishta           sjednocení s makrokosmem (nic a nikdo ho nezajímá)

Stupně duchovního růstu:
Muda- Tamas                                                Pashu- zvířecí
Zatemněná mysl, neschopnost vnímat realitu, odpor, pasivita, ignorance, nezodpovědnost, nedůslednost, stagnace, nezájem.

Khipta - Radžas                                             Asmiti - sobecký
Nestálá mysl, projekce subjektivní reality, těkavost, neuspokojitelnost. Podléhá své mysli.

Vikšipata - Radžosatva- satvoradža               Vira - hrdinný
Vyrušená mysl. Touha po změně, boj se slabostmi a neřestmi. Snaha o změnu mentálního rámce. V tomto stavu je nutný Guru.

Ekagrata - Satva                                           Yogi - sjednocený
Soustředěná tichá mysl. Zaujetí vnitřní realitou – mikrokosmem těla a mysli.

Nirodha - Nirguna                                       Divya - božský
Prázdná mysl. Sjednocení mikrokosmu s makrokosmem.

 Rčení Guru Gorakhnátha:

āpā bhāñjibā satagura khojibā,
joga pantha na karibā helā
phiri phiri maniṣā janama na pāyabā,
kari lai sidha purisa sū̃ melā

zlom to v sobě a najdi si správného Gurua,
neflákej se na cestě yogy
neroď se stále dokola
drž se svého mistra

gagana maṇḍala mãĩ ūndhā kūbā
tahā͂ ãmṛta kā bāsā
sagurā hoi su bhari bhari pīvai
nigurā jāi piyāsā

Nad temenem je obrácená studna
Zdroj Amritu (ambrosia)
Máš skutečného Gurua, tak se zhluboka napij.
Bez Gurua, půjdeš o žízni.