Kauzalita

Kauzalita (Káryja-Kárana )

Vztah mezi příčinnou a následkem.
Různé následky jsou potenciálně přítomné v jedné příčině.

 Samskara
  Podvědomé stopy, získané tento život
Následkem našeho myšlení, mluvení a chováním vznikají paměťové stopy v různých úrovních naší osobnosti. Máme paměť pohybovou, emocionální, intelektuální a mnohé další. Yogíni atom nazývají Anu. Každičký Anu v těle má tuto paměť a při svém zániku předává novému atomu nahromaděné informace, proto se zdánlivě nic nemění, i když do 12 let se změní každičký Anu našeho těla. Nahromaděné Samskary tvoří podvědomí – osobnost jedince. Změnit svoje vnímání, myšlení a reakce je možné na základě změny Samskar a ne jinak. V prvních krocích změny musíme tamasické samskary (stagnace, nezájem, otupělost, lenost atd.) konfrontovat rajasickým úsilím (yogové aktivity, dynamická změna), ty pak postupně kultivujeme v satvu (harmonie, jemné techniky yogy). Jde tedy o nekončící postupné nahrazování „vnitřních programů“ za harmoničtější samskary, až dojde k jejich úplnému zániku. Mysl se vymaní Gunám (tamo-rajo-satvo poutům) a zůstane „prázdná Shunya“. V této prázdnotě nic nechybí, potenciálně obsahuje vše, ale také nic nepřebívá, mysl je ve stavu bez myšlení Unmani.

Vasana
nevědomé stopy, vrozené, avšak měnné
Rodíme se na svět ve stavu Samarasa – makrokosmos je mikrokosmem.  Při zatvrdnutí temene se spojení přeruší a zbytek života máme usilovat o jeho znovuspojení – yoga. V hloubi nevědomí jsou predisponované tendenční stavy mysli. Tyto tendence se postupně projevují při vývoji mysli. Říkáme jim Vikara, či Mala – slabosti, neřesti, špatnosti. Hněv, chtíč, lpění, pýcha a žárlivost. Do těchto kategorií zařazujeme i ostatní nectnosti.

Na základě kauzality Samskar a Vasan funguje zákon Karmy.
„ Jak zaseješ, tak sníš.!

Sanchita Karma                         kompletní nemanifestované vasany všech životů Prarabdha Karma                      vasany, tendence aktuálního života,
                                                  reakce stvoří Samskary
Aagami Karma                          při smrti se Samskary transformují na Vasany
                                                  a jdou do Sanchity

Na základě zákona Karmy funguje Reinkarnace.                             

     


UDÁLOSTI