Smysl života a cíl yogy

Každý člověk se rodí s jiným tělem a s jinou myslí. Nejsme stejní a naše poslání na světě také ne. Základním naplněním poslání každého z nás je ovládnutí toho, co máme, tedy tělo a mysl. Teprve mistrům svého těla a mysli, své nervové soustavy (ida/pingala/shushumna) se otevře skutečné srdce (hrid). Do té doby bude láska chtíčem a lpěním a soucit lítostivou sebeidentifikací strachu. Ovládnutí těla znamená zdraví, vitalitu, sílu, ohebnost apod. Ovládnutí mysli znamená probuzení citlivosti a zastavení myšlení (Unmani). Pokročilá Pranayama a meditační techniky Dharany vedou k Unmani. Meditace Dhyana je hlubokou přirozeností mysli, když je v Unmani.

Meditátor dosahuje hloubi osvícené zkušenosti:

Daršana
vhled do hloubi tělamysli, uvědomění si
makrokosmu (Anda) v mikrokosmu (Pinda)

Samarása     
Vhled do esenciální makrokosmické podstaty mikrokosmu
Mikrokosmos je makrokosmem a naopak.

Samarása je YOGA, znamená to sjednotit.

Synonymem slova Yoga je Religion.
Znamená znovu-sjednotit.