Historie

Historie yogy

Všechny uváděné století jsou přibližné a chronologie je i mezi učenci sporná.
Je zjevné, že se všechny tradice ovlivňovaly navzájem.
Že byla vždy rozepře mezi filosofy a náboženskými fanatiky
a praktikujícími yogíny.
A je pro mne osobně nepodstatné, jak to vlastně bylo.
Postatné je, že se mi to dochovalo

Předvédské období
Praxe meditace je jistě starší než Védy, vykopávky starých civilizací to potvrzují. (3300–1900 př.n.l.)
Buď byli lidé té doby výjimečně tělesně a mentálně disponování,
nebo museli své tělo kultivovat,
tak jako my, nějakým systémem technik.
Védské období (1700–500 př.n.l.)
Rigvéd, nejstarší z Véd, kořen slova yuj (sjednotit) zmiňuje v rituálním smyslu při úctívání boha slunce.
Zmiňuje také Kešíny  
– dlouhovlasé asketické tuláky s nadpřirozenými schopnostmi.

Atharva véda zmiňuje tělesné pozice a dechové techniky Vratyů.

Domnívám se, že Kešínové i Vratyové byli nevédské tradice, z kterých vznikli další Šramana asketické tradice:
Džinisté (900 př.n.l.), Buddhisté (600 př.n.l.), Adživikové (500 př.n.l.)
Yogaupanišady tak mohly být “védskou” reakcí na nové směry. (600př.n.-1900 n.l.)
Védská tradice totiž vždy vstřebá, zařadí, vše nové jako svoji součást.

 Protikladem praktických asketických Agam a Tanter (500 př.n.l.)
byla světská Bhagavadgita, součást Mahabharaty (cca 300.př.n.l.)
a filosofie Shankya (100 n.l.) a  Yoga Sutra (200 n.l.)

Od 7. století  kvetla buddhistická tantrická Vajrayana.
Protikladem „védské“ filosofii Šankary Adveitě Védantě (800 n.l.)
se stali Náthové a jejich praktická Hatha yoga jako příprava k meditaci
Matsyendranáth (800 n.l.), Gorakhnáth (900 n.l.)

Ve 12.-15. Byli hlavní proudy Yogíni a Bhaktové (náboženští fanatici)
V 15. století vzniklo nové náboženství s prvky yogy,
ale také Hinduismu a Islámu- Sikkhismus

Yoga i tantra byla zcela vytlačena náboženstvím a téměř zapomenuta.
V dnešní době se skutečná yoga opět vrací...
Jen málokdo se k ní však přes všechnu tu pseudoduchovní změť dostane.

Natha Pantha
                                Natha znamená vládce, ochránce, mistr                              Pantha znamená stezka

12 Panth – stezek Náthů
Satnáthi (Satnáth), Ramnathi (Ram ke), Pagalpanthi (Pagal), Pav panth (Pavak), Dharmnathi (Dharmnath), Mannathi (Manonathi), Kaplani (Kapilpanth), Ganganathi (Ganganath), Nateshvari (Daryanathi), Aai panth (Aai ke), Vairag (Bhartrihari Vairag), Ravalpanthi

Moje linie:
Yogi Sat Nathji (CZ), Yogi Suraj Nathji, Yogi Buddha Nathji,

Yogi Bij Nathji, Yogi Shil Nathji, Yogi Ananda Nathji, Yogi Dharam Nathji
........................
panth Sat Nath    


UDÁLOSTI