Dhyana

Lidé ve své historii vyzkoušeli mnohé z cest k dosažení sobeckého uspokojení,
a Ti co byli spokojení s tím, co měli, možná našli čas na hlubší úvahu
nad smyslem života a způsobu jeho naplněni.
Vytvořili si v myslích bohy a duši, aby se vyhnuli sami sobě,
svému tělu a mysli.
Snažili se uspokojit sebe i bohy různými metodami.
Napáchali spoustu škod
a většinou umřeli v horším karmickém stavu, než se narodili.
Zanedbávali svoje tělo a mysl,
tělo tak sláblo a bylo nemocné a mysl otupovala
a omezovala se ve svém mentálním rámci o duši a bohu.
Svoje ubohé dispozice, pak předávali svým potomkům,
kteří tak měli zase o kousek víc práce, než oni sami...

Tělo a mysl je Tvoje, je to Tvůj komický karmický příběh.
Není kam utéci.
Tělo je vnější mysl a mysl vnitřní tělo. Je to celistvé a neoddělitelné.
Spojuje to nervová soustava, hmotně manifestovaná soustava Nadi.
Stav Nadi předurčuje časový posun manifestace změny mezi tělem a myslí.
Tedy, čím je yogi pokročilejší, v čím lepším stavu má nervovou soustavu,
tím je menší časová mezera vlivu těla na mysl a naopak. 

Snášenlivost (Titikša) je základní vlastnost k transformaci nervové soustavy. Tělesná, emocionální, intelektuální atd. Yoga techniky vedou k posílení snášenlivosti ve všech úrovních osobnosti.

Buď se naučíš inteligencí ovládat svoji mysl,
nebo bude mysl ovládat Tvoji inteligenci.

Jak se pozná, že je tělomysl připraveno na meditační techniky?

Pokud Tě mysl poslouchá v praxi relaxačních technik.
Systém tradičních relaxačních technik  Pratyahara (krmení smyslů)
uvolňuje napětí, prohlubuje citlivost a postupně opanovává mysl.
Každá technika je cyklická, systematická, stále stejná, stále dokola
a vždy když selžeš, vrátíš se na začátek,
někdy úplný, jindy na začátek poslední fáze.
Tyto techniky je vhodné praktikovat vleže,
kde nemusíš bojovat s bolestí z napětí svého těla.
Aspirant musí ovládnout úspěšně postupně všechny tyto techniky kontroly mysli:
Mritasana, Pawan Vidya, Hridaya Japa, Anuloma Viloma,
Prana Shuddhi, Chidakasha Dharana

Pokud dokážeš sedět ve statické pozici s koleny na zemi
bez hnutí alespoň 30minut.

Dokonalé provedení meditačního sedu je důležitý začátek.
Posezení musí být uvolněné, citlivé a příjemné, tělo vzpřímené a nehybné.
Meditační techniky (Dharana) fungují stejně cyklicky jako techniky relaxace (Pratyahara) a když mysl uteče, usíná nebo přemýšlí, vracíme se na začátek. Techniky: Kaya Sthairyam, Mantra Japa, Chakra Shuddhi, Ajapa Japa,
Kundalini Kriya, Tantrik maithuna atd.
Meditační techniky vedou k citu přítomnosti a zastavení myšlení (Unmani). 

Dhyana
Meditace – vhled do reality
Meditace je přirozenou reakcí mysli na mentální prázdnotu (Unmani),
absenci myšlení, děje se spontánně a samovolně (Sahaj),
když jsou příhodné podmínky. Je prosta úsilí a technik.

Dhyana je jediný způsob zkušenosti
makrokosmu (anda) v mikrokosmu (tělomysl).

Celá Hatha yoga vznikla jako terapie tělomysli  jako příprava na meditaci.

Rčení Guru Gorakhnátha:

sāramasārã gahara gambhīrã
gagana uchaliyā nādã

mānika pāyā pheri lunkāyā,
jhūṭhā bāda-bibādã

Srdce toho všeho je pořádně hluboko,
Nád (vibrace) vytryskne temenem hlavy
Najdeš rubíny a toulání je konec
Všechny řeči jsou jen lži

 

     


UDÁLOSTI