Gyan a Vigyan

Gyana
přímá zkušenost vlastního těla a mysli, poznatek o sobě, znalost sebe.
Proto např. Gyana Mudra
Ukazováky v kořenech palců a dlaně dolů na kolenou.
Dlaněmi dolů uzavřeme pozornost mezi
1. -3. čakrou (Mooladhar, Svadhisthan, Manipur),
Získáváme zkušenost v úrovni fyzického těla, nervové soustavy a mysli
(Bhur, Bhuvah, Svah Loka)
Palec – makro (anda, prostor), ukazovák (mikro, vzduch),
prostředník (satva, oheň), prsteník (rajas, voda), malík (tamas, země)

Filosofové překroutili a zničili tento skutečný význam tohoto slova
a používají ho jako vypůjčenou znalost, jako něco,
co Vám někdo řekne, nebo si to přečtete.
Na základě vypůjčené znalosti mysl ale vytvoří projekci (Vikšepa),
individuální vizi (Maya), ta však nebude Vaší zkušeností, ale imitací.

Taková zkušenost není kvalifikovaná, je k ničemu.
Yogi vždy začíná z otevřeného přístupu bez předpojatostí a očekávání,
praktikuje techniku svěřenou Guruem a získá svoji,
skutečně kvalifikovanou přímou zkušenost.
Podle toho, co se mu děje také Guru pozná,
v jakém stavu se aspirant nachází a může mu pomoci.
Znalost nesmí předcházet zkušenosti.
Jinak vše vykastrujete hned po narození.
A o to těm šílencům Ismů totiž jde...
Zavřete knihy a internet a přijeďte si pro techniky yogy!

Vigyana
Intuitivní zkušenost probuzené inteligence, vhled do reality, moudrost
Vigyana nelze dosáhnout bez kvalifikované Gyana.
Gorakhnath: „Yoga Alakh Vigyan“, 
Yoga je vhled do reality přesahující mysl.

Rčení Guru Gorakhnátha:

veda kateba na khā̃ṇī̃ bā̃ṇī̃,
saba ḍhankī tali ā̃ṇī̃
gagani sikhara mahi sabada prakāsyā,
tahã būjhai alakha binā̃ṇī̃

Žádné Védy, žádné knihy, žádné řeči, ani kázání
Všechno to jen překrývá pravdu
Sabad (osvícení) září nad klenbou hlavy
Tam Vigyani vidí neviditelné

alakha binā̃ṇī̃ doī dīpaka racilai,
tīna bhavana ika jotī
tāsa bicārata tribhavana sūjhai,
cuṇilyau mā̃ṇika motī

Alakh Vigyani umístí lampu mezi dualitu
Skrze tři světy (loka)
, jedno světlo
Meditujíc na něj, uzříš trojsvět (turya)
Jdi a sbírej rubíny a perly
 

vede na sāstre katebe na kurā̃ṇe,
pustake na bañcyā jāī
te pada jā̃nā̃ biralā jogī,
aura dunī saba dhandhai lāī 

Není to ve Védách, skriptech, svatých knihách ani v Koránu
Nelze to vyčíst z knih
Jen vzácní yogíni znají cestu
a ostatní z toho dělají náboženský byznis.

pantha bina pulibā agani bina jalibā
anila tṛṣā jahaṭiyā
sasãveda śrī gorakha kahiyā
būjhilyau paṇḍita paṛhiyā

Přemostění bez cest,
Hoření bez ohně
Je to jako uhašení žízně vzduchem
Mocný Gorakh to umí a říká:
papouškující učenci, pochopte to!