Bhakti Mukti

Bhakti

Oddanost, věrnost, obětavost, účastnit se něčeho, být něčeho součást.

Oddanost vůči Guruovi, vůči yoze.
V tomto významu je Bhakti nevyhnutelnou a jedinou cestou… 

Až v době Bhagavadgity  pod vlivem náboženských fanatiků to začíná znamenat zbožnost, lásku, víru, uctívání apod. 
V tomto významu je emocionálně-mentální masturbace a ztráta času...

Mezi 7. a 10. stoletím rozkvetly proudy Vaišnavismu a Šajvismu,
pravděpodobně jako reakce na pronikající Islám.
Na původní význam slova Bhakti se zapomnělo a na skutečnou yogu taky.
 

Mukti
Emancipace, osvobození

Vymanění se z kruhu života a smrti vyčištěním karmy
od podvědomí (samskar) a nevědomí (vasan). 

Právě teď a tady, v přítomnosti, je vše.
Nejde o to dostat se z bodu A do bodu B, v každém z bodů je celá abeceda.
Mukti je přirozený výsledek úspěšné meditace (Dhyana).

Tak a teď se ale honem rychle pokorně vrať k yoze,
víš, že stejně v meditačních snahách spíš,
anebo přemýšlíš a nejsi ještě připravený/á.
Vše má svůj čas a cestu, jak toho dosáhnout. Zkratky neexistují.
Nejkratší cesta je do Ašrámu v Dolní Čermné,
anebo se klidně toulej, kde a jak chceš…