Děti do 15let

Děti postupně rozdělíme do skupin podle věku a pokročilosti.

Základní motorika vědomého pohybu.
Gymnastika a posilování.
Úpolové hry
Pádové techniky
Ohebnost, rovnováha, prostorová orientace.
Základní návyky ke zdravému pohybu pod svou kontrolou.
Techniky bojových umění (judo, jiu jutsu, karate, aikido...)
Respekt k pravidlům, učiteli, ostatním dětem.
Uvědomění si své přirozené individuality.
Možnost skládání zkoušek na technické stupně (barevné pásy)
Pros outěživé děti je možnost vedené sportovní kariéry
a účast na turnajích v celé republice.
Plánujeme pořádání táborů a víkendových kempů.    


UDÁLOSTI