Techniky yogy

YOGA TECHNIKY (určí Guru)

Začátečníci:
Mitahara                             Vegetariánství ve správných kombinacích
Upvasam                            Půst. 2x za měsíc bez večeře
                                           (Ekadasi – 11.den dorůstání a ubývání měsíce)
Shatkarma                         Kapalbhati, Laghoo Shanka, Jala Neti,
                                          Sutra Neti, Basti, Vaman Dhauti, Swana
Asana                                Dynamické sestavy. Terapeutický osobní plán.
Prana Nigraha                   Kontrola manipulace s dechem a pranou.
Kumbhaka                         Vnitřní zádrž dechu.
Bandha                              Jalandhara
Mudra                                Hasta mudra, Ashwini
Chakra                               Stimulační body Arohan nadi – přední pasáž
Pratyahara                         Relaxační techniky
Mantra                               Vaikhari – nahlas
Maithuna                           Pashu – zvířecí sexualita
Tapasya                             Zřeknutí se Tv, radio, noviny, mikrovlnka, konzumu Sadhana                            Nepravidelná

Adepti:
Mitahara                             Veganství ve správných kombinacích
Upvasam                            Půst. 2x měsíčně na Ekadasi celý den
Shatkarma                         Kapalshodhana, Trataka, Shankaprakshalana,
                                          Agnisara
Asana                                Prodýchávat pozice. Kultivační osobní plán.
Prana Vidya                       Citlivost na tok prany. Zádrže dechu.
Kumbhaka                         Vnější zádrž dechu.
Bandha                              Moola, Uddiyana
Mudra                                Mana mudra
Chakra                               Stimulační body Awarohan – zadní pasáž
Dharana                             Meditační techniky
Mantra                                Upanšu – hýbáním rtů
Maithuna                           Vira – hrdinná sexualita
                                          muži bez ejakuace, ženy mnohočetné orgasmy
Tapasya                             Dočasný celibát, nic nečíst, samota, ticho, apod.
Sadhana                            Pravidelná

Yogíni:                               
Mitahara                             Jak vyhovuje jejich tělu, aby si udrželi sílu a vitalitu      Upvasam                            Půst. Novolunní a úplněk.
Shatkarma                         Amaroli, Chakri Karma, Nauli
Asana                                Jemná improvizace pokročilých variací.
Pranayama                        Expanze prany.
Kumbhaka                         Přechody mezi zádržemi. Spontánní zástava dechu.
Bandha                              Maha
Mudra                                Kaya mudra, Bandha mudra, Vajroli
Chakra                               Kundalini Kriya
Dhyana                              Meditace
Mantra                               Manasic – mentálně
Maithuna                           Divya – božská, blažené stavy sjednocení
Tapasya                             Dle vlastního uvážení
Sadhana                            Nepřetržitá

 Rčení Guru Gorakhnátha:

Avadhū āhāra tauṛau nidrā moṛau,
kabahũ na hoigā rogī
chaṭhai cha māsai kāyā palaṭibā,
jyū̃ ko ko biralā bijogī

Avadhu (aspirante), jez méně, změní se Ti spaní
a nebudeš nikdy nemocný.
Každý půl rok se vyčleň a vyčisti své tělo, (Shatkarma)
tak, jak to dělají jen vzácní yogíni

ghaṭi ghaṭi gorakha bāhī kyārī
jo nipajai so hoi hamārī
ghaṭi ghaṭi gorakha kahai kahā͂ṇī͂
kācai bhāṇḍai rahe na pā͂ṇī͂

Gorakh zalévá zahradu v každém těle
Ti, kteří vyroustou, budou moji.
Gorakh vypráví příběh v každém těle
Ale voda nezůstane v nevypáleném hrnci

baṛe baṛe kūle moṭe moṭe peṭa,
nahī͂ rai pūtā gurū sãũ bheṭa
khaṛa khaṛa kāyā niramala neta,
bhaī re pūtā gurū sãũ bheṭa

Tučnej zadek, tlustý břich
Synu, Ty jsi ještě Gurua nepotkal
Pěkně hubené tělo, jasné oči,
Drahý bratře, Ty jsi svého Gurua potkal.

jīva sīva sange bāsā,
badhi na khāibā rudhra māsā
haṁsa ghāta na karibā gotã,
kathanta gorakha nihāri potã

Živá bytost a Šiva (makrokosmos) žijí spolu,
Nezabijej, ani nejez maso a krev
Neber život svýmpříbuzným
Gorakh říká: podívej, vždyť jsou to Tvoje děti