Tantra

Tan -  síť, osnova, systém      

Tra -osvobození     
„vymanit se z omezení“

Swatantra znamení nezávislý.  
Vše, co je, je prostředek k získání zkušenosti.
Není nic špatné ani dobré, vše je potenciální nástroj duchovního růstu.

Tantra ve svých disciplínách je pro pokročilé jogíny,
kteří již do značné míry ovládli tělo a mysl.

Pro ostatní doporučuji Tantrické meditační milování
jako prohloubení pochopení sexuality.


Dakshina             dary guruovi
Diksha                 iniciace

Yoga                    Shatkarma, Asana, Pranayama, Mudra, Bandha atd.
Vrata                    předsevzetí – celibát, půst, askeze apod.
Mantra                 zvuky osvobozující mysl od myšlení
Yantra                  geometrie manter a manifestace
Puja                     rituální uctívání např. Yoni (vagína), Lingam (penis)       
Ganachakra        rituál obětování Panchamakara
                            (alkohol, maso, ryba, spojení, meditační stav)

Maithuna             rituální milování bez ejakuace
Yatra                    duchovní pouť 

Rčení Guru Gorakhnátha:
bhaga mukhi byanda agani mukhi pārā
jo rākhai so gurū hamārā
joga jugati kara sādhata kāyā,
kāla na lāgati lipai na māyā

Semeno v ústí vagíny,
Rtuť u ohně,
Můj Guru je ten, který si ho uchová.
On zdokonalí tělo uměním yogy.
Neovlivní ho čas,  ani ho nezašpiní Maya.


pākhaṇḍī so kāyā pakhālai
ulaṭi pavana agani prajālai
byanda na deī supanãĩ jāṇa
so pākhaṇḍī kahie tatta samā͂na

Heretik čerpá z měchů těla (zádrže dechu)

Obrací dech a topí tím pod ohněm
Neztrácí semeno ve snech
Říkáme, že takový Heretik je blízko pravdy.