Mangala ARATI

Ráno a večer je v ašrámu
Mangala arati - Rituál naděje probuzení z temnoty

Mangala - znamená příznivý, nadějný
Je synonymem slova šiva, které bylo původně užíváno jako vlastnost védského Rudry (procesu zániku hmoty a osobnosti).

Arati - ze sanskrtského slova Aratrika - svítání z temnoty (rajo a tamo guny)

Mantry - vibrace ovlivňující mysl

Nehledáme žádnou pomoc z venku, tady nemodlíme se, ani o nic neprosíme.
Vzýváme latentní kvality a vlastnosti naší osobnosti - inteligenci, morálku, vznešenost, dobrotu apod...

Průběh Arati:
Ráno po meditaci, večer před večeří.

3 x troubení na Shankh (lastura)
- prostoupení makrokosmu v základních třech rovinách vnějšího světa 

3 x mantra AUM
- prostoupení mikrokosmu v základních třech rovinách vnitřního světa
- Země (Bhu), Atmosféra (Antariksha) a Vesmír (Dayu)
- bytí (bhu),  utrpení "7 pekel" (patala) a blaženost "7 nebí" (swarga)
- minulost (bhuta), budoucnost (bhavya) a přítomnost (bhavat)
- hrubý (sthula), jemný (sukshma) a kauzální (karana)
- fyzický (bhur), mentální (bhuvah), duchovní (swah)

108 x mantra japa Šivgórakh
- společné hlasíté opakování mantry Šivgórakh
Šiv - nadějný, příznivý
Go - dobytek (nekultivovaní lidé)
Raksha - ochránce

Óm sahaná vavatu
Saha nau bhunaktu
Saha vírjam karavá vahé
Tédžasvi ná vadhí tamastu
má vidvišávahé
Óm šánty, šánty, šánty Hí
Hari hí óm
Óm namó parmátmané namaha

Óm
Společně se ochraňujme.
Navzájem se obohacujme.
  Dohromady pracujme s hrdinným nasazením
k probuzení plné duchovní síly
 a neobracejme se proti sobě.
Óm klid, mír a pokoj...
Mikrokosmos je vskutku makrokosmem!
Óm, s úctou se klaním nejvyššímu jsoucnu.

Óm asató má sat gamaja
Tamasó má džótyr gamaja
Mritjórma amritam gamaja

Veď mne od zdánlivého ke skutečnému.
Veď mne od špatnosti do světla ctnosti.
Veď mne od umírání k věčnosti!     


UDÁLOSTI