Makrokosmos - mikrokosmos

Anda – makrokosmos
Vše kromě těla a mysli (mikrokosmos - Pinda)

 Lidé mají ve své ignoranci tendence pojmenovávat neznámé.
Nedostatek sebepoznání rodí duši, nedostatek vhledu do reality rodí bohy.
Pak každému z bohů dávají mnoho jmen... perou se a hádají.

Původní yoga učí:

Makrokosmos je mikrokosmem, mikrokosmos makrokosmem.
Zjednodušeně: Vše, co je kolem, je i v Tobě, je součást Tebe.

Anda (makrokosmos) je Anáma (bezejmenná)
Yogíni byli vždy sektou, nikdy náboženstvím. Rozdíl mezi sektou a náboženstvím je, zda je vůdce na živu, či nikoliv. Každý skutečný jogín má svého živého Gurua, a tak jsme sekty.Uctíváme své Guru předky s vděkem za předání zkušenosti a moudrosti o tělomysli a meditaci. Makrokosmu říkáme Anda, to není jméno, ale prostě překlad. Tak jako kocourovi v Ašrámu v Dolní Čermné říkáme Kocour. Skuteční yoga Guruové byli vždy mimo náboženské propagandy a filosofie a soustředili se na praxi a své žáky. Ti přicházeli z různých podmínek, které byly pro přijetí nepodstatné. Yogíni neuznávali kasty, ani žádné jiné sociální dělení. A tak měl Guru Gorakhnáth žáky vychované v hinduistických, džinistických, buddhistických a jiných rodinách. Pro praxi yogy není vstupní mentální rámec podstatný. Zkušenostmi v yoze a meditaci se sám rozpadne, inteligence osvítí vypůjčenou znalost a víru. Výsledkem správně praktikované yogy je absence mentálního rámce, tedy mentální prázdnota a hluboký cit přítomnosti. Yogíni žili a někteří stále žijí jako tuláci a žebráci, a tak se museli přizpůsobovat společnosti, jinak by neměli, co jíst… Postupně však zapomněli učení svých Guruů a pro kus žvance byli schopni přijmout cokoliv. Z pohledu tradice jsou tedy nábožensky zfanatizovaní yogíni, ať už buddhismem, hinduismem apod. jako prostitutky. Aktuální stav „asketických“ tradic je velice politováníhodný. Filosofujícím kněžím, tlusťochům, feťákům, či podnikatelům prostě už nelze říkat yogi. Kdo nemá harmonické tělomysl a kdo nepraktikuje meditaci yogi není. Právě tito lidé budou absolutno nazývat různými jmény a kázat jediné cesty uctívání či zkratky. Naneštěstí právě takoví jsou v této chvíli u moci mezi Náthy a všemi ostatními tradicemi. Nikoho, už tedy nepřekvapí, že internet, či wikipedie píše o yoze a Náthech náboženské nesmysly. 

Anda je Álakh
(nepochopitelná, nepopsatelná, mimo kapacitu mysli a smyslů)
A-lakshana – mimo idenáifikační znaky, bez přívlastků
Gorakhnáth učí: Yoga Álakh Vigyana.
Yoga je meditační zkušenost mimo mentální kapacitu.
Jediná cesta je meditace. Ta je založená na meditačních technikách,
které vedou k hlubokému citu na přítomnost, což vypne myšlení (Unamani).

Rčení Guru Gorakhnátha:
basatī na sunyaṁ, sunyaṁ na basatī,
agama agocara aisā
gagana-sikhara mahĩ bālaka bolai,
tākā nā̃va dharahuge kaisā

Není To ani v tom, co je, ani v prázdnotě
Je to nevnímatelné neznámo
  Nad temenem hovoří nevinnost
Kdo jí může dát jméno?


Anda je Niranjan

(neposkvrněná)
Neposkvrněný polaritou (dobro-zlo). Je zcela neutrální. Nezaujatá, nezúčastněná.
Vše, co je kolem nás, kromě lidí, je to, co je, nemá možnost se rozhodovat.
Naše mysl z toho dělá dobro (to se mi líbí) a zlo (to se mi nelíbí).
Peklo a nebe je v přítomnosti, stačí jen vyladit mysl,
yogi se drží v neutrálu, ale ani jednomu se nevyhýbá.

 

     


UDÁLOSTI